HOME > 스틸그레이팅 > 플랫폼


규      격

중량(kg)

규      격

중량(kg)

1000*1000*25

26.91

            1000*1000*50(7*4)

61.04

1000*1000*32

32.62

1000*1000*55

66.19

1000*1000*38

37.97

1000*1000*60

71.60

1000*1000*44

43.33

1000*1000*65

77.01

             1000*1000*50(5*3)

45.84

1000*1000*75

88.10

 

 

경기도 화성시 매송면 어천리 436번지 / 사업자등록번호 134-81-78474 / 대표:이영택
고객상담실 031-437-1410(1412) FAX:031-437-1450
Copyrightⓒ 2002 중앙콘크리트 ALL Rights Reserved.